DidikTV Live

Avatar photo


Didik TV

DidikTV Live ialah saluran televisi pendidikan terbaru di Malaysia. Ia diadakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan bertujuan untuk membantu proses pembelajaran murid di seluruh negara. Dengan adanya DidikTV Live, murid dapat memperoleh akses kepada program-program pendidikan berkualiti tanpa terhad oleh akses internet atau perangkat teknologi yang terhad.